• Phone : +91 - 9828015854

Update Data

Type the above number: 
Hon. Secretary
Dr. Shivam Priyadarshi
secynzusi@gmail.com  
C-80, Gole Market, 
Jawahar Nagar, 
Jaipur - 302004
Rajasthan
Mobile: +91 9828015854 

Hon. Treasurer
Dr. Vijay Bora (Agra)
vijaybora@gmail.com
Mobile: +91 9837008839

Copyright © 2016. | All Right Reserved