• Phone : +91 - 9828015854

Contact Us

Type the above number: 
Hon. Secretary
Dr. Shivam Priyadarshi
secynzusi@gmail.com
C-80, Gole Market,
Jawahar Nagar,
Jaipur - 302004
Rajasthan
Mobile: +91 9828015854

Hon. Treasurer
Dr. Vijay Bora (Agra)
vijaybora@gmail.com
14, Das Market,
Delhi Gate,
AGRA-282001
UTTAR PRADESH
Mobile: +91 9837008839

Copyright © 2016. | All Right Reserved